euthanasepam: (Flag_of_Ukraine)
[personal profile] euthanasepam

Цей перелік оновлюю та доповнюю.

 1.  Про побутування та негаразди української мови в Україні: https://www.infa.ua/tag/ukrayins-ka-mova.
 2.  «Переходь на українську» — розповіді людей про те, як вони почали розмовляти українською мовою.
 3.  «StopFake.org — Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине».
 4.  Мапа АТО: https://www.slovoidilo.ua/karta-ato
 5.  «СТОПТЕРРОР».
 6.  Українське військо в новинах УНІАН: army.unian.ua.
 7.  InfoResist. Інформаційний спротив окупантам: inforesist.org та sprotyv.info.
 8.  Волонтерська ініціатива «Восток-SOS».
 9.  Система народного контролю «Слово і діло».
 10.  https://www.youtube.com/user/ErichHartmann1922/videos.
 11.  Валерія Бурлакова, «Три кити російської пропаганди».
 12.  Катерина Барабаш, «Нові казки нової Росії. Свіжі міфи росіян про самих себе».
 13.  Історичні мапи України: «Проект vkraina.com проллє світло на маловивчену, погано знану, а в минулому взагалі заборонену в Україні тему картографування українських земель. Проект охоплює період від часів пізнього європейського Відродження до часу занепаду козацької держави наприкінці XVIII ст. на прикладі оригінального історичного матеріалу».
 14.  Гійом Левассер де Боплан, «Опис України».
 15.  [livejournal.com profile] npubop: «Письмо от русского камрада».
 16.  В антиукраїнській пропаганді дуже часто кацапи згадують катастрофу літака над Чорним морем у 2001-му році та звинувачують у ній нашу країну. Окремим пунктом я виділяю тут, що варто читати: «Ту-154 ракетой не сбивали»; «Израильский самолет над Черным морем в 2001 году сбила Россия. А Кучма прикрыл Путина».
 17.  Інтерактивна мапа війни на сході: liveuamap.com.
 18.  Про знищений літак рейсу MH17: [livejournal.com profile] flight_mh17.
 19.  [livejournal.com profile] sokyra_tarasa: «Українська мова за 400 років пережила 134 заборони! То яку мову треба захищати?» Хронологія цих заборон; я не перевіряв наведені дані.
 20.  Сергій Коваль, «Чия мова вторинна і пародійна».
 21.  [livejournal.com profile] m_arch: «Годы упорного труда». Про те, звідки зв’явились «народные ополченцы Донбасса».
 22.  Інформаційно-аналітичний центр РНБО.
 23.  Громадська розвідка України: rozvidka.info.
 24.  «Санкции работают. Санкции против России».
 25.  informnapalm.org.
 26.  «Электронная библиотека военной кафедры».
 27.  Посібники Міністерства оборони України (статути, настанови, довідники, нормативи тощо).
 28.  Саша Сотник: «Сотник TV», youtube.com/user/sashasotnik, facebook.com/sasha.sotnik.
 29.  Алєксандр Шльонскій, «Десять отличительных качеств русского человека».
 30.  Оксана Забужко, «Проект „Новоросія“ запущений Кремлем давно і відкладався до зручних часів».
 31.  Виктор Сороченко, «Энциклопедия методов пропаганды».
 32.  «Национальный антикоррупционный портал».
 33.  [livejournal.com profile] mysliwiec в ЖЖ: «Отрицание очевидного». [personal profile] mysliwiec на цьому сайті: «Отрицание очевидного»
 34.  [livejournal.com profile] erzianj_jurnal: «Ни мордвины, ни мордва. Их настоящее имя — эрзя и мокша».
 35.  Громадський проект «LIKБЕЗ. Історичний спротив».
 36.  Вадим Лукашевич, «В що вірить Росія».
 37.  Адил Тойганбаев, «Судьба Украины».

 

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User (will be screened)
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

euthanasepam: (Default)
euthanasepam

June 2017

M T W T F S S
   1234
567891011
1213 14 15161718
19202122232425
26272829 30  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 2017-09-25 02:30
Powered by Dreamwidth Studios